MEB Zayıf Olduğu 29 Noktayı İtiraf Etti


MEB Zayıf Olduğu 29 Noktayı İtiraf Etti

MEB Raporda, kurumun zayıf ve güçlü noktaları da yer aldı. 29 ayrı zayıf unsurun arasında 'Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliğinin olmaması' ile ilgili itiraflar ise büyük yankı uyandırdı.

MEB Zayıf Olduğu 29 Noktayı İtiraf Etti
MEB Zayıf Olduğu 29 Noktayı İtiraf Etti

 İşte MEB'in 29 zayıf noktası:

• Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği

• Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumu

• Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği

• Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sunulan eğitim imkânlarının ve izleme değerlendirme sisteminin yeterliliği

• Zorunlu eğitimden ayrılmaların ve devamsızlıkların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği

• Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar

• Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iş birliği

• Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin politikaların yeterliliği

• Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi

• Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi

• Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu

• Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği

• Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi

• Ücretli öğretmen uygulaması

• Bakanlığın bazı birimleri arasındaki, yetki ve sorumluluk çakışması

• Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği

• İnsan kaynakları planlama ve yönetim politikalarının yeterliliği

• Mevzuatın açıklık, anlaşılırlık ve ihtiyaca uygunluk düzeyi

• Eğitim sistemindeki düzenlemelere ilişkin pilot uygulamalarının yeterliliği

• Hizmet içi eğitimlerin verimliliği

• Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri

• Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin yeterliliği

• İç kontrol sisteminin hayata geçirilme düzeyi

• Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik düzeyi

• İzleme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği

• Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların yeterliliği

• Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamaları

sgkrehberi.com

meb rapor meb zayıf noktalar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Orhan Yıldırım: Okulların koşullarını bilmeden açıklama yapıyorlar
Orhan Yıldırım: Okulların koşullarını bilmeden açıklama yapıyorlar
2020 Yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Takvimi
2020 Yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Takvimi