Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) neler değişti?


Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) neler değişti?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) yeni öğretim yılına değişikliklerle girildi. İşte destekleme ve yetiştirme kurslarında yapılan değişiklikler.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) neler değişti?
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) neler değişti?

Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.  Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanacak.(dönemlik değil)Yıllık planlanan kurslar Eylülün son haftası, yazlık planlananlar Temmuzun ilk haftası başlayacak. Ara tatillerde kurs yapılmayacak.  Açılan kurslara kurslar başladıktan 1 ay sonrasına kadar kayıt yapılabilecek.
 
İşte tüm değişiklikler:

“Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi” 29.08.2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.

Eski yönergede yer almazken; “Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi” maddesine eklenen fıkraya göre kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanacak.

Eski yönergeye göre birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemi olarak planlanan kurslar;

Yeni yönerge ile kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanacak. Yıllık planlanan kurslar eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kursları ise temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam ederken ara tatillerde kurs yapılmayacak.

Kurslar Eylül ve Temmuz aylarında başlayacak.

Eski yönergede yer almazken; “Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi” başlıklı maddesine eklenen fıkraya göre yıllık düzenlenecek kurslar; 5-11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için Eylül,   12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanacak.

Kurs programlarında sınıf kapasitesi azaltıldı.

Eski yönergeye göre öğrenci / kursiyer sayısı tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilirken;

Yeni yönergeye göre tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilecek.

Kurslara katılacak öğrencilerin kapsamı genişletildi.

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri kurslara katılabilecek.

Kurs kayıt süresi uzatıldı.

Eski yönergeye göre açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz iken;

Yeni yönergeye göre açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilecek.

Mezunlara yönelik açılacak kurslarda kamu kurum ve kuruluşlarına ait derslikler kullanılabilecek.

Eski yönergeye göre mezunlara yönelik kurslarda halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde diğer okul/kurumların dersliklerinden yararlanılırken;

Yeni yönerge ile eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılacak.

Hafızlık öğrencileri kurslara katılabilecek.

Eski yönergede yer almazken; “Kursa katılacaklar” başlıklı maddesine eklenen fıkraya göre ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerinden Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam eden öğrenciler kurslara katılabilecek.

Öğrenciler farklı kurs merkezilerine gidebilecekler

Eski yönergeye göre kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilir iken;

Yeni yönergeye göre kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan da öğrenci kabul edilebilecek.

Kurs süreleri değiştirildi.

Eski yönergeye göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz iken;

Yeni yönergeye göre yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az 36 haftadan fazla olamayacak.

Özel eğitim okul / kurumlarında sınıflar birleştirilebilecek.

Eski yönergede bulunan “Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.” ibaresine “Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir.” ibaresi eklenmiştir.

2019 dyk 2020 dyk Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında neler değişti dyk değişiklik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Özel Eğitim Öğrencilerine Çerçeve Yaz Tatili Programı Gönüllü Öğretmenler Tarafından Uygulanacak!
Özel Eğitim Öğrencilerine Çerçeve Yaz Tatili Programı Gönüllü Öğretmenler Tarafından Uygulanacak!
2020 Yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Takvimi
2020 Yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Takvimi