Sınava alınmayan öğrenciler ve velileri isyan etti


Sınava alınmayan öğrenciler ve velileri isyan etti

Ba­lı­ke­sir’de Devlet Burs­lu­luk sı­na­vı­na girmek üzere sınav yerlerine giden bazı öğrenciler yanlış bir uygulamayla sınava alınmayarak mağ­dur edil­di­. Sınava alınmayan öğrencilerin velileri valilik makamına dilekçe yazarak mağduriyetlerini dile getirdiler.

Sınava alınmayan öğrenciler ve velileri isyan etti
Sınava alınmayan öğrenciler ve velileri isyan etti

Balıkesir'de Dev­let Burs­lu­luk sı­na­vı­na giren öğ­ren­ci­ler yanlış uygulamayla kimliklerinde fotoğraf olmadığı gerekçe gösterilerek sınava alınmadı. El­le­rin­de­ okulları tarafından onaylanmış fotoğraflı sı­na­va giriş bel­ge­le­ri ol­ma­sı­na rağ­men kimlik belgelerinde fotoğraf olmadığı için sadece Balıkesir'de ulaşabildiğimiz 100’e yakın öğ­ren­ci  sı­na­va gi­re­me­di.

SINAV GİRİŞ KOŞULLLARI KILAVUZ BELGESİNDE TANIMLANMIŞ

Sınav başvuru sürecinden başlayarak, tüm bir sınav prosedürünü tanımlayan belge "SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU" başlığını taşıyor. 

Bu dökümanda öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olarak tanımlanıyor. Adından da anlaşılacağı üzere okullar tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilen sınav giriş belgelerinde fotoğraf bulunuyor. Geçerli kimlik belgesinde fotoğraf bulunması koşulları ise ilgili yasalar ve yönetmeliklele belirlenmiş durumda. Buna göre 15 yaşın altındaki T.C. vatandaşlarının kimlik belgelerinde fotoğraf bulunmuyor. Kanunda tam olarak yer alan ibare ''On beş ya­şı­nı ta­mam­la­ma­mış ço­cuk­la­rın kim­lik kart­la­rın­da fo­toğ­raf yer almaz” şeklinde. 

DEVLET BURSLULUK SINAVINDA BUGÜN ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLDİ

Ve­li­ler, “Bugün Sınav giriş belgesindeki kimlik bilgileri uyuştuğu halde öğrenciler sınava alınmadı fakat farklı okullarda sınava alım sağlandı. Bu bir haksızlık kuralsa ya hiç alınmasın ya da ayrımcılık yapılmasın bir çok veliden dilekçe ve imza toplayıp gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Öğretmenler tarafından başvuru yapılırken öğrencilerin bu konu hakkında bilgilendirilmesi gerekirdi. Madem bu şe­kil­de ya­pı­la­cak­tı. Ço­cuk­lar za­ma­nın­da kim­lik­le­rin fo­toğ­raf­lı ol­ma­sı ko­nu­sun­da neden uya­rıl­ma­dı. Öğ­ret­men­le­ri­nin ya da git­tik­le­ri okul yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan neden bu konu üze­rin­de du­rul­ma­dı. Canla başla ça­lı­şan ço­cuk­lar sı­na­va gi­re­me­ye­rek büyük şok ya­şa­dı. Bazı okul­lar­da bu durum ol­ma­sı­na rağ­men öğ­ren­ci­ler sı­na­va alın­mış­lar. Madem alın­ma­ma­sı ge­re­ki­yor­sa diğer okul­lar neden sı­na­va öğ­ren­ci­le­ri aldı. Eski kim­li­lik­ler sı­na­va alın­ma­ya­rak mağ­dur et­me­ye hak­la­rı yok” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: haber.sol.org.tr

Sınava alınmayan öğrenciler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Personel Genel Müdürü'nden il içi ve iller arası atama tarihleri açıklaması
Personel Genel Müdürü'nden il içi ve iller arası atama tarihleri açıklaması
Milli boksör tarafından öldürülen Zeynep öğretmenin WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Milli boksör tarafından öldürülen Zeynep öğretmenin WhatsApp mesajları ortaya çıktı