Ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu yarın kalkıyor


Ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu yarın kalkıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu, yaz kıyafeti uygulaması kapsamında 15 Mayıs 2019 tarihinde kalkıyor.

Ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu yarın kalkıyor
Ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu yarın kalkıyor

15 Mayıs 2019 Çarşamba günü sabah başlayacak olan yaz kıyafeti uygulaması, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai başlama saatine kadar devam edecek.

Bu uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giymesi ve kravat takması, bu yıl 15 Mayıs sabahından -15 Eylül sabahına (15 Eylül günü haftasonu tatili olduğundan 16 Eylül Pazartesi sabahına) kadar olan dönemde zorunlu olmayacak. Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ise ilgili yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olacak.

Kılık ve kıyafet düzenlemesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Devlet memurlarının, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde olduklarını, ayrıca belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memur hakkında UYARMA cezası verileceğini belirterek,  bu cezayı alanların izleyen 5 yıl içerisinde kıyafet hükümlerine yeniden aykırı davranması durumunda ise haklarında verilecek cezanın KINAMA cezası şeklinde uygulanacağına hükmetmiştir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” ise; kamu çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağına ilişkin usul ve esasları belirlemiş ve kamu çalışanlarına getirilen kıyafet zorunluluğunu yaz döneminde biraz gevşetmiştir.

Yönetmelikte; “Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir.” denilmiştir.

Öte yandan, bu Yönetmelik kapsamında bazen çıkarılan Başbakanlık Genelgeleriyle de yaz dönemi kıyafet uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak bu yıl için yeni bir Genelge çıkarılmaması durumunda, halen yürürlükte olan 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, yaz kıyafeti uygulaması yapılacak.

Genelge uyarınca; yarın (15 Mayıs 2019 Çarşamba) sabahtan -13 Eylül 2018 Cuma günü akşamına kadar olan sürede, makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu olmayacak.

Başbakanlık Genelgesi:

(26 Mayıs 2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

GENELGE

2007/14

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin kılık ve kıyafeti ile klimaların ayarlanmasına yönelik hususlar 2006/14 sayılı genelge ile belirlenmişti.

Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi, hava şartlarından kaynaklanabilecek verimlilik azalışının önlenmesi ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak bakanlıklar ve valiliklerce;

1.Bölgelerin iklimi ve çalışma ortamları dikkate alınarak, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması,

2.Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması,

hususlarında gereken tedbirler alınacaktır.

24 Haziran 2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2006/14 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ceket giyme kravat takma kılık kıyafet yönetmeliği kıyafet özgürlüğü kıyafet uygulaması kravat takma zorunluluğu Ceket giyme zorunlu mu yaz dönemi yaz kıyafeti uygulaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!