Norm fazlası öğretmen tazminat kazandı


Norm fazlası öğretmen tazminat kazandı

Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan, re'sen görevlendirilen norm fazlası öğretmene mahkeme tazminat ödenmesine karar verdi

Norm fazlası öğretmen tazminat kazandı
Norm fazlası öğretmen tazminat kazandı

Ankara 4. İdare Mahkemesi 2018/2340 E., 2019/790 K. sayılı ve 10.04.2019 tarihli kararında 6.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir. 

Ankara 4. İdare Mahkemesi 2018/2340 E., 2019/790 K. sayılı ve 10.04.2019 tarihli kararında; "... davacının, norm kadro fazlası olduğundan bahisle çeşitli defalar görevinden alınarak başka yere atamasının yapılması ve bu işlemlere karşı açtığı davalarda lehe yargı kararları bulunmasına rağmen, idarenin davacının görevine iade edilmesinden çok kısa bir süre sonra tekrar davacıyı norm kadro fazlası olarak değerlendirerek başka yere ataması gözönün de bulundurulduğunda, hakkında verilen yargı kararlarının biçimsel olarak uygulanması nedeniyle, davacının görevini yapamaz hale geldiği, bundan dolayı üzüntü ve elem duyduğu açıktır.
 
Manevi tazminat, kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı gidermeye yönelik bir tazmin aracı olmayıp manevi yönden duyulan acı ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeye yönelik manevi bir tatmin aracıdır. Olayın gelişimi ve sonucu ilgilinin durumu itibariyle uğradığı zarara karşılık takdir edilecek manevi tazminatın, manevi tatmin aracı olmasından dolayı zenginleşmeye yol açmayacak miktarda fakat idarenin olaydaki kusurunun niteliğini ve ağırlığını ifade edecek ölçüde saptanması zorunlu bulunmaktadır.
 
Bu durumda, manevi tazminat ödenmesini gerektirecek şartların oluştuğu görüldüğünden, davacının dava konusu işlem nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın giderilebilmesi için 6.000,00-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesi gerekmektedir." hükümlerine yer verilmiştir.

 

Norm fazlası öğretmen norm fazlası atama Norm fazlası öğretmen atamaları Norm fazlası öğretmen tazminat
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmene daha pahalı olan öğretmenevini dava etti: Kazandı!
Öğretmene daha pahalı olan öğretmenevini dava etti: Kazandı!