2019 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Soru ve Cevapları


2019 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Soru ve Cevapları

2019 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nda sorulan soruların resmi olamayan derleme cevapları

2019 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Soru ve Cevapları
2019 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Soru ve Cevapları
1. 2019 Yılında vefat eden Ayşen Grudanın oynamadığı film: Gülen Adam
 
2. 2013 yılında Denizli valisi trafik kazasında vefat eden: Recep Yazıcıoğlu
 
3. Matematikteki kök sorusu: 8
 
4. Seyfiye sınıfı: Sadrazam,
 
5. Tarihten beri yetiştirel tarım ürünü: üzüm
 
6. Matematikteki dairesel soru: 24
 
7. Cumhurbaşkanı aday gösterme siyasi partiler en az yüzde kaç oy almalı: % 5
 
8. 4688 Sendika üyeliği kabul edilmeyen itiraz süresi: 30 gün iş mahkemesi
 
9. Hangisi Osmanlı Eğitim verilen yer değildir: Türbe
 
10. Matematik hangi gül olabilir: Çarşamba
Yıldızlı şekil sorusu: 6
 
11. Okul müdürünün kullanmadığı güç: zorlayıcı
 
12. 4483 sayılı kanun soruşturmaya itiraz: 10 Gün
 
13. Milli Eğitime bağlı yükseköğretim okulu açma: Cumhurbaşkanı izni (1739 sayılı kanunda madde:44)
 
14. Müdürün öğretmeni sürekli eleştirmesi: Yıldırma
 
15. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Üye sayısı: 7 asil 4 yedek
 
16. Türkçe Noktalama işareti sorusu: arak/erek sonrası virgül gelmez.
 
17. Mikroklima oluşmasının sebebi: Yükselti farklılıkları
 
18. Paragraf ana düşünce: Bazı ülkeler yasalarını değiştirmek zorunda kalabilir Doğru Cevap C
 
19. Mondrostan sonra kurulan Cemiyet: Kilikyalılar
 
20. Wilson ilkeleri ile alakalı soru: Sömürgecilik ile alakalı cevap
 
21. Kitap Ayraç sorusu: 3/4
 
22. Sakarya savaşı sonuçlarından değildir: Teşkilat-ı Esasiye
 
23. Salih beyin istifasının sonucu - İstanbul’un işgali Misak-ı milli sonrası
 
24. Osmanlıda kitapları görselleştirmek için kullanılan: minyatür
 
25. Karstik plato sorusu: Teke 3 Numara
 
26. Matematik asal karelerin 3 sütundaki sayıların toplamı: 28
 
27. İskenderun sancağı hangi antlaşma ile: Ankara antlaşması
 
28. Atatürk ilkesi ile alakalı soru: İnkılapçılık
 
29. Ekonomik değişikliklerle çalışanın güdülenmesi - Klasik yaklaşım
 
30. Eğitim ile alakalı bir sorunun cevabı: Değer aşılama
 
31. Müdürün müdür yardımcısına verdiği görev: Yaşatma
 
32. 3 tane daire sorusu (pergelle çizdiği soru) I ve II
 
33. Sunuş ile alakalı soru: tümevarım yanlış
 
34. Göreve 1-2 gelmeyen öğretmen sorusu: Cevap I ve II (III öncülü olamaz disiplin cezasını yüksek disiplin kurulu değil mülki amir verir)
 
35. Ülke sınırları genişlediği için: İkili teşkilat uygulandı
 
36. Annesi hasta olduğu için okula sürekli devamsız olan çocuk ile müdür arasındaki yoklama sorusu: Merhamet - adalet
 
37. Çoklu zeka sorusu: Sosyal - Görsel - Kinestetik
 
38. Okula yeni gelen Seda öğretmeni karşılama: Örgütsel iklim
 
39. Felsefei kuram sorusu: Daimicilik
 
40. Yönetmelik ile alakalı soru: Anayasa Mahkemesi
 
41. Türkçe Paragraf yer değiştirme sorusu: II ve III
 
42. İstanbula göç sorusu: Hammadde
 
43. Kantin gelirleri ve Haftasonu kursu: İşletme gelirleri - Ayni ve nakdi bağışlar
 
44. 5018 kamu mali yönetim sorusu Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili sorunun cevabı: 75 gün önce
 
45. Kriz durumunda ne yapılmaz: Öğrenciler rutin işlere döndürülür.
 
 
İkinci Derleme
 
1-yüksekokul açılması
 
2-Partiler %5
 
3-Yönetmelik
 
4-Dede aile başkanı
 
5-Aylıktan kesme
 
6-dilekçe
 
7-4483 memurların yargılanması 
 
8-sendika 
 
9-5018 75 gün
 
10-mikroklima
 
11-Yaşatma alt sistemi 
 
12-Matematik daireli pergelli soru
 
13-Zorlayıcı güç
 
14-Noktalama işaretleri
 
15-Bilgisayar laboratuvarı 
 
16-Öğreten lider
 
17-Değerlerin her toplumda değişmesi 
 
18-Merhamet adalet
 
19-Marmara bölgesi
 
20-Rutine dönmek
 
21-İrlandalı soru
 
22-Cumhurbaşkanın atadıkları
 
23-Sosyal-görsel -kinestetik 
 
24-Nüfus grafiği
 
25-Kilikyalılar
 
26-İstanbul un işgali
 
27-Wilson ilkeleri 
 
28-Minyatür
 
29-seyfiye sadrazam
 
30-Sakarya teşkilatı esasi
 
31-Türbe
 
32-İkili yönetim
 
33-YSK
 
34-Örgütsel iklim 
 
35-Kriz yönetimi 
 
36-İnsan kaynakları emeklilik
 
37-Üzüm
 
38-Gülen adam 
 
39-Kitap ayracı 3/4
 
40-Asal sayılar 28
 
41-Üçgenli soru 6
 
42-Pembe balon 24
 
43-Karekök 8
 
44-Karstik Akdeniz 
 
45-Klinik 
 
46-Değer aşılama
 
47-Türkçe yer değiştirmeli 2-4
 
48-Yazıcıoğlu 
 
49-Daimicilk
 
50-Süreklilik-nesnellik
 
51-Müdürün rehberlikle ilgili görevi 
 
52-Sürüncemede bırakmak 
 
53-Tarih tezi
 
54-yıldırma
 
55-paragraf yasalar değişmeli 
 
56-ekonomik doyum-klasik yöntem miş 
 
57-kantin gelirleri
 
58-yetkinlik bireysel değişiklik 
 
59-dağıtımsal -etkileşimcili adalet sorusu
 
60-Türkçe tamlama sorusu
 
61-müdürün zemine ne yaptıracagı karar vermeli soru
 
62-dur düşün sorusu
 
63-grafik a b homojen
 
64-okul aile birliği müdür statü lü soru
 
65-öğretmenin kendi çocuğuna öncelik vermesi tarafsızlık
 
66-sınıf öğretmenin çiçek ol dediği soru 
 
67-sunuş yöntemi 
 
68-MEB 2018 8 adet beceri kuramı 
 
69-Türkçe geçmişteki yazarların etkisinde kalma 
 
70-Anormik hareketler vs.ile ilgili soru 
 
71-Ayşegül müdür dönüşümsel liderlik 
 
72-müdürün sınavı iptal edip yeniden sınav yaptırması
 
73-öğretmenlerden geri bildirim alma, yeterliliklerine göre sorumluluk vermeyle ilgili soru
 
74-inkilapçılık ilkesi 
 
75-ödül hep aynı kişiye verilmemeli olan soru 
 
76-İskenderun Ankara antlaşması 
 
77-serbest ekonomi
 
78- günü ayın 12 si ,sadece Çarşamba
 
Eklemeler devam etmektedir.
 
Habib OCAK
 
2019 Yönetici Seçme Sınavı EKYS Soru ve Cevapları 2019 EKYS Soru ve Cevapları MEB 2019 EKYS Soru ve Cevapları 2019 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2019 EKYS Sorular 2019 EKYS cevaplar 2019 EKYS Soruları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenlerin Kasım Seminer Programı ve Konuları Belli Oldu
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!