Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!


Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!

Danıştay İkinci Dairesi, görevde yükselme sınavlarında uygulanan sözlü sınava dair önemli bir karar verdi.

Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!
Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!

Bildiğiniz üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in "Sözlü Sınav" başlıklı 12/A maddesinde; "Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır." hükmü yer almaktadır.

Danıştay İkinci Dairesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevde yükselme sınavlarında yazılı sınav sonrası ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday için yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sözlü sınavlara ilişkin kurumların uygulamasına esas teşkil edebilecek önemli bir karar aldı.

Buna göre, sözlü sınavlarda "Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" ile "Genel Kültür ve yetenek" kriterlerini değerlendirebilmek için sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmiş olmalıdır.

Öte yandan, "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu", "Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı" ve "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" gibi mevzuat gereğince zorunlu olan diğer değerlendirme kriterlerinin -sınav kurulu üyelerinin gözlemlerine dayalı kanaatlerine- ilişkin olduğunun açık olduğu ve ilgili mevzuat gereğince takdir edilen notların gerekçelerinin ortaya konulması zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmiştir.

Yavuz Selim KAPLAN
memurlar.net

danıştay Danıştay Kararı sözlü sınavlar mülakat
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MEB'den 19 Haziran'a kadar idari izin, 19 Haziran'dan sonra ek ders ücreti yazısı
MEB'den 19 Haziran'a kadar idari izin, 19 Haziran'dan sonra ek ders ücreti yazısı
Personel Genel Müdürü'nden il içi ve iller arası atama tarihleri açıklaması
Personel Genel Müdürü'nden il içi ve iller arası atama tarihleri açıklaması