Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır


Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğretmen görevlendirmelerinin yönetmeliğe uygun ve adil yapılmasını talep ettik.

Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır
Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır

Sayı : 1142-19/5181  Tarih:06/02/2019

Konu: Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirme

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
 İlgi:  a) 11/04/2018 Tarih ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren   
               “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği”
      
 
 
          İlgi a) yönetmeliğinin Ders ücreti karşılığı görevlendirme başlığı altında 26. Maddesin-de   "1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda  öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır. (2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır. (3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır: a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler. b) Emekli öğretmenler. c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri. ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler. (4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır." Yazmaktadır. 

           Ayrıca Sendikamıza ulaşan şikayetlerden anlaşıldığı üzere; sertifikayı verebilecek eğitimci yeterlilikleri arasında; alanında uzman veya sertifika dersleri arasında o dersin öğreticisi gibi yeterliliklere bakılması gerekirken, sertifika alanı ile ilgisi yetersiz eğitimcilere görev verildiği belirlenmiştir. Örneğin; Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme öğretmeni kaloriferci kursu sertifikası için geçerli ve verebileceği dersler arasında kursa uygun dersler bulunmasından dolayı öncelikli olması gerekirken, makine veya elektrik öğretmenlerine verilebilmektedir.

           Halk Eğitim Merkezlerinde ders ücreti karşılığında görevlendirmeler yapılırken görevlendirme sırasına ve sertifikanın içeriğine uygun öğretici yeterliliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Halk Eğitim Merkezlerinin uyarılması hakkaniyet açısından önem taşımaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Halk Eğitim Merkezi Kursları halk eğitim kursu görevlendirme Anadolu Eğitim Sendikası


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencileri neler bekliyor?
Yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencileri neler bekliyor?
Bu okula öğrenciler ve öğretmenler ayakkabısız girecek
Bu okula öğrenciler ve öğretmenler ayakkabısız girecek