DYK İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


DYK İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Milli Eğitim'den DYK İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DYK İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
DYK İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  Ortaokul, ortaöğretim ve mezun öğrencilerimizin akademik ve sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerimize derslerde edindikleri kazanımları pekiştirmek, özel ilgi ve yeteneklerini geliştirmek maksadıyla ücretsiz olarak 1. Dönem ve 2. Dönem ve Yaz Dönemlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açılmakta ve bu kurslar, Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

     Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) İlgi (a) Yönergesi ve İlgi (b) Kılavuz hükümlerine göre devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili olarak il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen soruların açıklığa kavuşturulabilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

     Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Yönergesi kapsamında yürütülecek kursların tamamının yönerge hükümlerine göre modül üzerinden açılması gerekmektedir. DYK yönergesi ve e-kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş ve işlemleri modül üzerinden yürütülmeyen kurslar “Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları” kapsamında değerlendirilemez, buna göre ücretlendirilemez.

     Yine ilgi (b) Kılavuzun 2.5. ve 4.4. maddelerinde “Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.” denilmektedir. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenlerin başvuruları da elektronik olarak gerçekleştirilmekte olup kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlerimize aittir.

     Öte yandan, ilgi (b) Kılavuzun 4.3. maddesine göre öğretmenler iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” seçeneğini işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.  Ancak atama, yer değişikliği ya da görevlendirme bilgilerindeki değişikliklerin e-Kurs modülüne yansıması için öğretmenlerin e-Kurs modülüne giriş yaptıktan sonra "Bilgilerim" bölümünde yer alan "MEBBİS Bilgilerimi Güncelle" butonuna tıklamaları gerekmektedir.

     İlgi (b) Kılavuzun öğretmen başvuruları bölümünde yer alan 4.2. ve 4.4. maddelerde “Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler ise aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca okul yöneticlerinin kursları açacak yeterli öğretmen olmaması halinde kurs açabilecekleri” hükümleri yer aldığından başvuru ve görevlendirme işlemlerinde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

     İlgi (b) Kılavuzun 1.6. maddesinde “DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi esastır. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.” ifadesi bulunmasına karşın bazı kurs merkezlerinde kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenden önce okul idarecilerinin görevlendirildiği gözlenmiştir.

     Diğer yandan ilgi (b) Kılavuzun 6.3. maddesinde ve modülde belirtildiği üzere “Kurs merkezi bir öğretmeni “ihtiyaç fazlası” olarak bildirirse öğretmen bir sonraki tercihi varsa o kurumun ekranına düşer. Eğer bir sonraki tercihi yoksa ve tercihim dışında görev alabilirim şeklinde tercih de bulundu ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğü ekranına düşer. Kurs merkezi bir öğretmeni için  “dersi tamama butonuna tıklaması hâlinde öğretmen bir sonraki tercihi varsa o kurumun ekranına düşer ve bu okul tarafından derse atanabilir. Eğer bir sonraki tercihi yoksa ve tercihim dışında görev alabilirim şeklinde tercih de bulundu ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğü ekranına düşer. Bu işlemler geri alınabilir değildir. Dikkatli olunması gerekmektedir.” ifadesi e-kurs modül ekranlarında da yer almakta olup bu işlemlerin kurs merkezi idarecileri tarafından dikkatli yapılması gerekmektedir.

     Kılavuzun öğrenci başvuruları bölümünde yer alan ilgili maddelere göre öğrenciler kurs başvurularını e-kurs modülü üzerinden oluşturmaktadır. Bu başvurular esnasında karşılaşılan hususlardan biri de öğrencilerin bilgilerini güncellemeden ders tercihi yapmasıdır. Başvurularını bu şekilde gerçekleştirmiş olan öğrenciler sınıf tanımlama işleminde kendi sınıf düzeyinde kurslarda görülmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru yapmadan önce e-kurs sayfasında sağ üst köşedeki "Bilgilerim" bölümüne girip ekranın alt kısmında yer alan "Bilgilerimi güncelle" butonu ile güncelleme yapmaları gerekmektedir.

     İlgi (b) Kılavuzun 1.4. ve 10.1. maddeleri gereği bu kursların onay ve denetimleri milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe DYK komisyonları tarafından yapılmaktadır. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında modülde oluşturulan haftalık ders saatleri ile bu bağlamda ödenen ek ders ücretleri konusunda yapılan denetimlerin Bakanlığımız tarafından takibi yapılacaktır. Bu sebeple ilgi (a) Yönergenin 15.2. ve 16.1. maddelerinde belirtilip kurs merkezinin yapacağı sorumluklar arasında olan e-kurs modülü üzerinden sınıf tanımlama ve ders programı oluşturma işlemlerinin DYK kılavuzunda yer alan iş takvimindeki tarih aralığında titizlikle yapılması gerekmektedir. Çeşitli sebeplerle kapatılan sınıflara yönelik bilgi girişleri aynı gün modüle işlenmeli, kapatılan sınıflar modülde aktif olarak yer almamalıdır.

     Buna ek olarak aynı Yönergenin 13.1. maddesi gereğince kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’una devam etmeyen öğrencilerin o dersten kurs kaydı silinmesi gereklidir. Kursların devamsızlık bilgilerinin zamanında kayıt altına alınması, öğrencilerin rapor ve mazeret durumlarının zamanında işlenmesine azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda ise ilgi (b) Kılavuzun 7.5. maddesine göre, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır. Sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması halinde; aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumların sonucunda, beş öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulma işlemi Millî Eğitim Müdürlüğünün onayı olmadan yapılmamalıdır. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır. Bu işlemlerin zamanında yapılmaması gereksiz giderlere yol açarak kamu zararı oluşturacağından müteselsil sorumluluk oluşturmaması için üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir.

     Son olarak Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğretmenlerin aldığı ek hizmet puanlarının aylık olarak sistemlere işlenmemesi öğretmenlerin yer değiştirme dönemlerinde hak kaybına neden olmaktadır. Bu sebeple kursta görevli öğretmenlerin ek hizmet puanının sisteme aylık işlenmesine ve il/ilçe komisyonu tarafından kapatılan kurslarda görevli öğretmenlerin kursa yönelik ek ders ücreti ödemelerinin kurs bitimiyle sonlandırılmasına dikkat edilmelidir.

Derslerin yapıldığı süre içerisinde, okulun temizlik, ısınma vb. hususlarda  gerekli tedbirlerin  alınması sağlanmalıdır.

     Bu itibarla öğrencilerimize fırsat ve imkân eşitliği sağlayan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının iş ve işlemlerinin ilgi (a) Yönerge ve ilgi(b) kılavuz hükümleri dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince titizlikle gerçekleştirilmesi ve gerekli bilgilendirmenin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.

guncelegitim.com

DYK Destekleme ve Yetiştirme Kursları Desteklerme ve Yetiştirme Kursu başvuru


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler Ara Tatillerde Ne Yapacak? Bakan Selçuk Açıkladı...
Öğretmenler Ara Tatillerde Ne Yapacak? Bakan Selçuk Açıkladı...
MEB okullara yazı gönderdi: İşte okul kantininde satılacak ve satılmayacak gıdalar
MEB okullara yazı gönderdi: İşte okul kantininde satılacak ve satılmayacak gıdalar