Özel okul öğretmenlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi


Özel okul öğretmenlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi

CHP Karaman Milletvekili Avukat İsmail Atakan Ünver, Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve öğreticilerin mağduriyetlerini gidermek için kanun teklifi verdi.

Özel okul öğretmenlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi
Özel okul öğretmenlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için kanun teklifi

"Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu; özel öğretim kurumlarında yönetici, uzman öğretici veya öğretmen sözleşmelerinin belirli süreli sözleşmemi yoksa art arda yapılmakla belirsiz süreli sözleşmemi sayılması noktasında daireler arasında oluşan içtihat farklılıklarının giderilmesi için aldığı, 29 Haziran 2018 tarihli 30463 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 23.02.2018 tarih ve E:2017/1, K:2018/2 sayılı karar ile, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, öğretmen ile öğretim kurumları arasında “en az bir yıl süreli” sözleşme yapılmasını zorunlu kıldığı vurgulanarak, belirli süreli sözleşmenin zincirleme yapılmasının bu sözleşmeleri belirsiz süreli sözleşmeye dönüştürmeyeceğini içtihatlaştırdı.

Bu durum sebebiyle Özel Öğretim Kurumları’nda çalışan 500.000 öğretmen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesi hükümlerinden mahrum kalmıştır.

Özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, uzman öğretici veya öğretmenlerini 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş akdine dayalı olarak çalışanları koruyucu hükümlerinin kapsamına almak için hazırlanan Kanun Teklifi ile özel öğretim kurumlarında yönetici, uzman öğretici veya öğretmen olarak çalışanlar ile kurumlar arasında yapılacak sözleşmenin birden fazla ve zincirleme şeklinde yapılması halinde İş Kanunu’nun iş güvencesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına dair hükümlerinin bu sözleşmeler hakkında da uygulanması amaçlanmaktadır."

TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULAN KANUN TEKLİFİ METNİ:

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-) 8.2.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir:
“Bu hükme göre yapılacak sözleşmenin zincirleme olarak birden fazla yapılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun belirsiz iş sözleşmelerinin feshi ve kıdem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 2-) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-) Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: guncelegitim.com / ÖZEL HABERİ

Özel okul öğretmenleri kanun teklifi CHP Karaman Milletvekili CHP İsmail Atakan Ünver
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi Var
Öğretmenlere 3 Yeni Sınav Görevi Var
Yılbaşı Yaklaşırken,  MEB'den Hediye Yasağı Yazısı
Yılbaşı Yaklaşırken, MEB'den Hediye Yasağı Yazısı