Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Eğitim Sendikalarına Kulak Verilmeli


Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Eğitim Sendikalarına Kulak Verilmeli

Milli Eğitim Bakanlığı çıkartacağına yönelik açıklamalar yapmıştı. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili içerik henüz tam netleşmesede, eğitim sendikaları bu konuda görüşlerini açıklayıp beklentilerini dile getirmeye başladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Eğitim Sendikalarına Kulak Verilmeli
Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Eğitim Sendikalarına Kulak Verilmeli

Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili içerik netleşmeden sendikalar görüşlerini ve taleplerini MEB'e iletti. Sendikalar öğretmenlik meslek kanunu ile birlikte öğretmenlerin bir çok konuda yaşadığı sıkıntıların ve olumsuz olayların önüne geçilmesi gerektiği dile getirildi

Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere farklı koşullarda çalışma şartları, mülakatla atanma, özür grubu tayinlerinde yaşanan gecikme... Öğretmenlerin birçok sorunu var. Hatta dünyada teknolojide gelinen son noktada robot öğretmenlerle aynı sınıfı paylaşmak durumunda kalacakları ve bu durumun etik boyutu tartışılıyor. Yaşanan ve gelecekte bekleyen sorunlar kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2023 Eğitim Vizyonu’nda ilk kez açıkladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriği merak konusu. Kanunun bu yıl çıkarılması planlanıyor.

Kanunla ilgili Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin aidiyet ve kimlik meselesine katkı sağlamayı istediklerini belirterek, okul yöneticilerinin ve okul müdürlerinin de bu kanunla önemli bir role kavuşacağını kaydetti. Okul müdürlerinin kadro sorunlarının halledilmesi, öğretmenlerin çalışma saatleri, atamalar, yer değiştirmeleri, eş durumu gibi tayinlerde daha belirgin, daha adil bir sistematiğin olmasını hedeflediklerini söyleyen Selçuk, kanunun hayata geçirilmesiyle öğretmenlerin hangi yıl ne olacağı yönünde önlerini görecekleri için daha huzurlu olacaklarını vurguladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu için ilk öneri metni, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM’den geldi. TEDMEM, öğretmen yetiştirme ve atamadan okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarına, özlük haklarından disiplin işlemlerine kadar geniş çerçevede bir çalışma ortaya koydu. MEB’in kendilerinden bir öneri istemediğini belirten eğitim sendikaları ise çıkarılacak kanunda tüm öğretmenlerin kadrolu atanmasının ve iş güvencelerinin net ifadeyle ortaya konulmasını talep ediyorlar. Eğitim sendikalarının önerileri şöyle:

‘Liyakat esas alınmalı’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan: Eğitim Sen olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu özelinde 5 Ekim 2018 Dünya Öğretmenler Günü’nde “Öğretmen Dünyayı Değiştirir” ismiyle bir kampanya başlattık. Kampanyamızla ilgili Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdik, iki ana hat vardı. Biri, öğretmenlerin statüsünü geliştiren bir kanunun olumlu olacağı ancak kanunun hazırlanma sürecinde ülkemizdeki sendikalar içerisinde yalnızca Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’nin hazırladığı ve dünya genelinde de öğretmenlerin haklarını en güçlü şekilde düzenleyen toplu sözleşme metni niteliği taşıyan ve Türkiye’nin de imzacısı olduğu Öğretmen Statü ve Tavsiye Kararları’nın esas alınması gerektiği. Kanunun hazırlanma sürecinde ülkemiz genelinde tüm öğretmenlerin yasadan beklentilerini, taleplerini ifade edebilecek araç ve yöntemlerin yaşama geçirilmesini ifade ettik. Taleplerimiz şöyle:

- Tüm öğretmenler kadrolu atanmalı, iş güvencesi yasada net ifadeyle korunmalı. Atama, tayin, terfilerde liyakat esas alınmalı.

- Başöğretmen, uzman öğretmen adı altında katı bir hiyerarşik yapıdan vazgeçilmeli.

- Taslakta belirtilen maaş karşılığı çalışma saatlerinin artırılması üzerinden yaratılacak hak kayıpları eğitimin niteliğini ortadan kaldırır, ataması yapılmayan öğretmenler sorununu daha da büyütür.

- Okul yönetimlerinin profesyonelleştirilmesi, öznesi insan olan eğitimde kabul edilemez. Okul yöneticilerinin aslolan kimliği öğretmenliktir ve okul yöneticileri öğretmen, öğrenci, veli gibi eğitimin tüm unsurları tarafından demokratik yöntemlerle seçilmeli.

‘İtibar kaybı giderilsin’

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimiş), hakkaniyetli bir Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanması için öneri metni hazırladı. Ataması yapılmayan öğretmenlerle birlikte sayısı 1.5 milyonu bulan eğitimcilerin bir meslek kanununun bulunmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Eğitimiş’in önerileri şöyle:

- Öğretmenlik mesleğinin itibar kaybı giderilmeli.

- Kamusal eğitim zorunlu kılınmalı. Karma eğitim zorunluluğu korunmalı.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan gelen iş güvencesi daha da artırılmalı ve grevli toplu sözleşme hakkı tanınarak ülkenin geleceğine yön veren öğretmenlerin örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalı.

- Atamalar sözleşmeli değil, kadrolu olmalı. Tüm atama kademelerinde liyakat esas alınarak sözlü sınav gibi uygulamalara son verilmeli. Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli.

- 666 sayılı KHK ile bazı kamu görevlilerine verilen ek ödemeden öğretmenler de yararlandırılmalı. Öğretmenlere yıpranma payı verilmeli.

- Eğitim faaliyetleri MEB denetiminde öğretmenler eliyle yapılmalı, dernek, vakıf ya da başka kuruluşlara devredilmemeli.

- Eğitimde özel okul kavramı son bulmalı, uygun kurumların kamulaştırılma işlemi yapılana kadar özelde çalışanların  ekonomik ve diğer hakları devlet kurumlarındakilerle eşit olmalı.

- İsteğe bağlı yer değiştirmelerde tüm kurumların ilan edilerek puan üstünlüğü esasına dayalı bir yapı ve takvim oluşturulmalı.

- Aile bütünlüğü, sağlık, öğrenim, can güvenliğine bağlı yer değiştirmelerin süreye bağlı olmaksızın mazeretin ortaya çıkışına göre karşılanacak bir sistem oluşturulmalı.

Öğretici: öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalı; tüm paydaşların görüşleri alınmalıdır

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, sosyal medya hesabından Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanununun öneminden bahseden ÖĞRETİCİ, bu kanunun hazırlanmasında tüm paydaşların görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti. Açıklamaları şöyle;

Öğretmenliği diğer memurlardan ayırmak, akademik ve bilimsel özgürlük sağlamak, görevin önemini vurgulamak, öğretmenlerin hakça bir statüden yararlanmasını ve hak ettiği kamusal saygınlığı kazanmasını sağlamak amacıyla Öğretmenlik Meslek Kanununa ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüm bu nedenlerle 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanacağı söylenilen Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlerimiz için büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerimizin yetiştirilme, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, eğitim, sosyal, ekonomik ve özlük haklarını ilişkin düzenlemelerin yapılacağı bir meslek kanunu hazırlanırken tüm paydaşların görüşleri alınmalıdır.

eğitim iş eğitim sen aes Mehmet Alper Öğretici Türk Eğitim Derneği tedmen Öğretmenlik Meslek Kanunu Ziya Selçuk
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmenler 24 Kasım'ı Bir Hafta Kutlayacaklar!
Öğretmene daha pahalı olan öğretmenevini dava etti: Kazandı!
Öğretmene daha pahalı olan öğretmenevini dava etti: Kazandı!