Veli Ziyaretleri Öğretmenin Görevi Değildir


Veli Ziyaretleri Öğretmenin Görevi Değildir

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat Deger, Guncelegitim.com'a yaptığı açıklamada, zorunlu tutulan veli ziyaretlerinin öğretmenin görevi olmadığını ve bunun hukuki dayanağı bulunmadığını anlattı.

Veli Ziyaretleri Öğretmenin Görevi Değildir
Veli Ziyaretleri Öğretmenin Görevi Değildir

Deger: ''Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun mahkeme Kararı ve Milli Eğitim mevzuatına göre öğretmenin veli ziyareti yapma zorunluluğu yok.''

Öğretmenin ev ziyareti meslek dışı bir faaliyettir

Şöyle ki;

Ne 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ne de 7 Eylül 2013 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği İle 26 Temmuz 2014 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde öğretmenin görevleri arasında veli ziyareti yapması bulunmamaktadır.

10 Kasım 2017 gün ve 30236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Aile Rehberliği” başlıklı 14. maddenin 3. fıkrasında aile ziyaretleri yer almakta ve bu ziyaretlere rehberlik öğretmeni ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonundan en az iki kişinin katılacağı düzenlenmiş ve amaç olarak da bireye ilişkin eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, bireye ve ailesine rehberlik hizmeti sunulması gösterilmiştir. Belirtilen Yönetmelik hükmü uyarınca  ev ziyaretlerine rehberlik öğretmenleri ile rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri dışında öğretmenlerin katılma yükümlülükleri yoktur.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen” başlıklı 43.maddesinin 1. fıkrası da ev ziyaretine engeldir. Çünkü anılan fıkrada öğretmene sınıftaki görevinin dışında okuldaki eğitim-öğretim işlerine katılma yükümlülüğü getirilmiştir. Yine aynı maddenin 6. fıkrasında öğretmenlere eğitim-öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemeyeceği kuralı öngörülmüştür.

Öğretmenler projelerle zorunlu tutulmaktadır

Veli ziyaretlerinde gönüllülük esastır, öğretmenler projelerle zorunlu tutulmaktadır. Eğitim bir bütündür o yüzden sadece veli ziyaretlerini öğretmenlerin omzuna yüklemek diğer paydaşların yetersizliğini, mevzuat bilmezliğini ve eğitim faaliyetlerinden kaçtığını okul yöneticiliğini işlerden kaçmak için bir durak olarak gördüğünü gösterir.

Veli ziyaretleri yapılacaksa bile müdür ile müdür yardımcılarından ayrı düşünülemez dahi. Veli ziyaretleri müdürün iki dudağı arasında belirlenebilecek bir husus değildir diğer görevler de olduğu gibi. Öğretmenler kurulunda öğretmenlerce beraber alınabilecek bir durumdur ki bu görevi yerine getirmeyecek öğretmen kurul esnasında bunu dile getirip tutanaklara geçmesini talep etmeli veya imza atarken bunun şerhini düşerek imzalamalıdır. 

Yasal bir dayanağı yok!

Araştırmalarımda; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, Ev ziyaretlerini de kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2011 tarih ve 2011/47 sayılı genelgesini 2012/617 sayılı kararı ile iptal ettiği bilgisine ulaştım.

Normlar hiyerarşisinde hukuki düzenleme olan normlar, bir üst normlara ve anayasal hükümlere bağlı olarak oluşturulur. Ne bir yönetmelik kanuna, ne bir kanun hükümleri anayasa ve yasalara aykırı ters düşen emredici hükümler içeremez. Dolayışı ile bu hiyerarşinin uygulayıcıları konumundaki hiç bir amir de kanun ile meri mevzuatın içermediği ve yasaların hükümlerini öngörmeyen emirler veremez hele yasalarımızın temel hak ve hürriyetleri ile ters düşecek emir hiç bir zaruretle veremez. Her düşüncede oluşan emir kanun değil yüzden kanun ve hukuk süzgecinden geçtikten sonra hukuki olarak emir haline ancak gelebilir.''
 
guncelegitim.com / ÖZEL HABER

 

Veli Ziyaretleri Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Sedat Deger


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Okullara ücretsiz materyal gönderen kurum ve kuruluşar
Okullara ücretsiz materyal gönderen kurum ve kuruluşar
Öğretmenlerimizi Nasıl Bu Hale Getirdik?
Öğretmenlerimizi Nasıl Bu Hale Getirdik?