MEB'den Şube Rehber Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Yazısı


MEB'den Şube Rehber Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Şube Rehber Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti ile ilgili okullara yazı gönderdi

MEB'den Şube Rehber Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Yazısı
MEB'den Şube Rehber Öğretmenlerinin Ek Ders Ücreti Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.10.2018 tarihli yazısı:

İlgi (b) Yönetmeliğe göre Türk milli eğitiminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetleri; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda rehberlik hizmetleri ders saatleri içerisinde veya ders saatleri dışında verilen hizmetleri kapsamaktadır.

İlgi (b) Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda rehberlik hizmetleri yürütme komisyonlarının oluşturulması ve görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu maddelerde de ifade edildiği gibi bu komisyonlar rehberlik ve yönlendirme dersi kapsamında oluşturulan bir komisyon olmayıp eğitim kumrularında rehberlik hizmetlerinin planlanması ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla kurulmaktadır. Komisyon üyeleri arasında her sınıf düzeyinden seçilecek en az birer sınıf rehber öğretmeni yer almaktadır.

Sınıf rehber öğretmenlerinin ilgi (c) Yönetmeliğin 86'ncı maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin 35'inci maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

İlgi (d) Kararın Ek ders görevi başlıklı 6 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurulularında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükmü yer almakta olup sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilen öğretmenlere ilgili hüküm kapsamında"rehberlik ve yönlendirme" dersine girip girmediklerine bakılmaksızın haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren eğitim kurumlarında okul ve sınıf rehberlik programlarının, öğrenci ihtiyaçları belirlenerek hazırlanmaya devam edilmesi ve rehberlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda haftalık ders çizelgesine bağlı olmaksızın yürütülmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet Emre Bilgili
Bakan a.

Şube Rehber Öğretmenleri Şube Rehber Öğretmen Ek Ders Ücreti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler Mesleki Çalışmalarını 24-28 Ağustos'ta Yapacak
Öğretmenler Mesleki Çalışmalarını 24-28 Ağustos'ta Yapacak
Öğretmenlerin Enflasyon Farkı ile Oluşan Temmuz Maaşları
Öğretmenlerin Enflasyon Farkı ile Oluşan Temmuz Maaşları