2019'da memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?


2019'da memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde personele yapılacak birçok ödemeye yer verilmiştir. Bu yazımızda bunlara yer vererek yapılan ödeme tutarlarını ve yapılan artışları açıklamaya çalışacağız.

2019'da memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?
2019'da memurlara ilave ücretler ne kadar artıyor?

* Memurlara yapılacak harcırah ödemesi artıyor
 
2019 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;
 
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 51,60 TL,
 
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15 TL,
 
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20 TL
 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85 TL,
 
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75 TL.
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 51,60 TL esas alınır. Bu tutarların 2018 yılı tutarlarıyla aynı olduğunu ve hiçbir artırım yapılmadığını görüyoruz.
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33'üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.
 
Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40'ı esas alınır.
 
* Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar arttı
 
6245 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5'inci bentlerinde yer alan personelden;
 
Kadro derecesi 1-4 olanlar 15,80 TL,
 
Kadro derecesi 5-15 olanlar 15,25 TL.
 
Bu tazminattan yararlananlardan; memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.
 
* Aylık maktu fazla çalışma ücreti 701 TL'ye yükseldi
 
Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun'da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.
 
Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
 
10.000'e kadar olanlar için 284,50 Türk Lirası'nı,
 
10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 305 Türk Lirası'nı,
 
50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 337,50 Türk Lirası'nı,
 
100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 381 Türk Lirası'nı,
 
250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 454,50 Türk Lirası'nı,
 
1.000.001'den fazla olanlar için 527 Türk Lirası'nı,
 
Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirası'nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 701 Türk Lirası'nı, geçemez.
 
* Terör eylemlerinin olduğu illerde çalışanlara 146 TL ilave ücret
 
375 sayılı KHK'de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.
 
Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28'inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 146 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu tutarı %50'sine kadar artırmaya yetkilidir.
 
* 2019 yılında tayın bedeli ne kadar oldu?
 
2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu göstergeler 2018 yılındakilerle aynıdır.
 
Yeni Şafak

2019 memur ilave ücretler


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenlere 3 Ek Ders Ödenecek, Müdür ve Yardımcılarına Ek Ders Ücreti Yok
Öğretmenlere 3 Ek Ders Ödenecek, Müdür ve Yardımcılarına Ek Ders Ücreti Yok
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik