Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenlerine Tutacakları Nöbet Karşılığı Ücret Ödenir Mi?


Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenlerine Tutacakları Nöbet Karşılığı Ücret Ödenir Mi?

Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerimiz nöbet görevini fiilen yerine getirseler de ek ders ücretinden yararlandırılmamaktadır. Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan okullarda görev yapan özel eğitim sınıfı öğretmenlerine tutacakları nöbet hizmeti karşılığında haftada üç saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenlerine Tutacakları Nöbet Karşılığı Ücret Ödenir Mi?
Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenlerine Tutacakları Nöbet Karşılığı Ücret Ödenir Mi?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin nöbeti" başlıklı 60. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
 
"(1) Öğretmenlerin okul müdürlüklerince düzenlenen nöbet çizelgesine göre nöbet tutmaları sağlanır. Özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ile özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.
 
(2) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer.
 
(3) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
 
(4) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
 
(5) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ile nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır."
 
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ikinci bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

kamuajans.com

Nöbet Ücreti Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenlerine Nöbet Ücreti Ödenir Mi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmene Yıpranma Payı İçin TBMM'de Yasa Tasarısı Verildi
Öğretmene Yıpranma Payı İçin TBMM'de Yasa Tasarısı Verildi
Okul Öncesi Öğretmenlerinden kesintisiz 6 saat derse dava
Okul Öncesi Öğretmenlerinden kesintisiz 6 saat derse dava