Yönetici Atama Yönetmeliği Değişti. Okul İdarecileri Artık Böyle Seçilecek


Yönetici Atama Yönetmeliği Değişti. Okul İdarecileri Artık Böyle Seçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetici Atama Yönetmeliği Değişti. Okul İdarecileri Artık Böyle Seçilecek
Yönetici Atama Yönetmeliği Değişti. Okul İdarecileri Artık Böyle Seçilecek

Yönetmeliğe göre  müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek  amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  test usulü ile yazılı sınav yapılacak. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı  sayılacak.
 
Yazılı sınav sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim  kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava  çağırılacak. Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere  başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

21 Haziran 2018 Perşembe tarih ve 30445 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden değerlendirilecek. Okul yöneticiliği için artık yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavdan 60 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. Okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığına atamada yazılı sınavın %60’ı sözlü sınavın %40’ı dikkate alınacak. Seçime 3 gün kala Milli Eğitim Bakanlığının yönetici görevlendirme yönetmeliğini değiştirmesi dikkat çekti. Mektepli gazetenin ulaştığı eğitim uzmanları, yazılı ve sözlü sınav puanına dayalı görevlendirme yapılmasının olumlu olduğunu ancak, yazılı sınav puanının etki oranının %60’tan en az %80’e çıkarılması gerektiğini, aksi halde sınavlardaki yandaş kayırmacılığının devam edeceğini belirtti.

Ayrıca yöneticiliğe yeniden görevlendirileceklerin yazılı sınava girmeyecek olmaları dikkat çeken bir başka husus oldu.

 

Yönetmelikte dikkat çeken diğer hususlar;

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

 1. a) Okul yönetimi ve halkla ilişkiler: %10.
 2. b) Türkçe ve dil bilgisi: %10.
 3. c) Genel kültür: %10.

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

 1. d) Resmî yazışma kuralları ve protokol kuralları: %5.
 2. e) Değerler eğitimi: %5.
 3. f) Eğitim ve öğretimde etik: %5.
 4. g) Yaşam becerileri ve sosyal etkinlik: %5.

ğ) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): %40.

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

 1. a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
 3. c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,

 1. d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme

MADDE 24 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme

MADDE 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 27 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır.

Yönetici Atama Yönetmeliği Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 2018 yönetici atama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bu ilçede konteynerlı eğitim kalıcı oldu
Bu ilçede konteynerlı eğitim kalıcı oldu
Öğretmenlerin velilerden 15 isteği var
Öğretmenlerin velilerden 15 isteği var