Yaz Tatilinde Rehber Öğretmenlere Görev Verilmesi Yasalara Aykırıdır


Yaz Tatilinde Rehber Öğretmenlere Görev Verilmesi Yasalara Aykırıdır

Konya Eğitim İş Şube Başkanı Özgür Genç: Rehber Öğretmenlere Yaz Tatilinde Zorunlu Tercih Danışmanlığı Görevi Verilmesi Anayasaya ve Yasalara Aykırıdır

Yaz Tatilinde Rehber Öğretmenlere Görev Verilmesi Yasalara Aykırıdır
Yaz Tatilinde Rehber Öğretmenlere Görev Verilmesi Yasalara Aykırıdır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrenciler ile üniversiteye yerleşecek öğrencilerin tercih işlemlerinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde tercih danışma komisyonlarının oluşturulacağı ve tercih danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin ne şekilde yapılacağı konusunda  2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu yayımlanmıştır.

2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzunda tercih danışma komisyonlarına öğretmen görevlendirilmesine ilişkin “3.6. Merkezi Sınav Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında öncelikle ortaokullarda ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri, ortaokul müdür veya müdür yardımcıları görev alır. Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde, komisyonlarda tercih konusunda donanımlı diğer öğretmenler ve farklı kademelerde görev yapan rehberlik öğretmenleri de görevlendirilir. 3.7. YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında ise öncelikle ortaöğretim kurumlarında ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri, ortaöğretim kurumlarının müdür veya müdür yardımcıları görev alır. Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde, komisyonlarda tercih konusunda donanımlı diğer öğretmenler ve farklı kademelerde görev yapan rehberlik öğretmenleri de görevlendirilir.” ifadelerine yer verilerek komisyonlarda öğretmen görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

2018 Yılı Tercih Danışmanlığı  kılavuzuna göre komisyonlarda, öğretmen sayısının yeterli olması durumunda rehber öğretmenler görevlendirilecektir. Rehber öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda ise diğer öğretmenlerden görevlendirme yapılacaktır.

Yaz Tatilinde Rehber Öğretmenlerin Görevlendirilmeleri Anayasaya ve Yasalara Aykırıdır

Öğrencilerin tercih dönemleri Temmuz ve Ağustos aylarına denk geldiğinden rehber öğretmenlere yaz aylarında görevlendirme yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğin “Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları” başlıklı 23. maddesinin (ı) bendinde ki “ı) Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür.” hükmü uyarınca de rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilebilecektir.

Ancak, yürürlükte bulunan kanunlara göre rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilemez.

Anayasamızın 50. Maddesi;

Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
  Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
  Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesinde ki; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.” hükümleri ile öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Tercih danışmanlığı görevlendirmelerinin yapılacağı Temmuz ve Ağustos ayları öğretmenlerin yaz tatili dönemine denk gelmekte olup bu aylarda öğretmenler izinli olduğundan resen yapılacak görevlendirmeler Anayasamıza ve kanuna aykırılık teşkil edecektir. 

Ayrıca, yaz aylarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi Anayasamızın 18. maddesinde ifadesini bulan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir. 23.06.1998 Tarih ve 23381 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; “Sadece 18’den yukarı ve 45’den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır. b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;” hükümleri ile de öğretmenlerin cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

Normlar hiyerarşisine göre daha alt normda üst norma aykırı düzenleme yapılamaz.

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde tercih danışma komisyonlarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda Bakanlıkça resen görevlendirme yapılmaması, gönüllülük esasına göre hareket edilmesi, istekli olan rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilmesi  uygun olacaktır.

Bu nedenlerle  öğrencilerin tercih dönemlerinde Rehber Öğretmenlere resen görev verilmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Tüm bu gerekçelerle tercih dönemlerinde görev almak istemeyen ve  resen görev verilmemesi için Rehber Öğretmenlerimizin sendikamızın hazırladığı ekteki dilekçeyi okul idarelerine vermeleri gerekmektedir.

Özgür Genç
Konya Eğitim İş Şube Başkanı

İlgili Haber:


Rehber öğretmenler yaz tatilinde tercih danışmanlığı yapacak

Tercih Danışmanlığı Görevi Rehber Öğretmenler Yaz Tatilinde Rehber Öğretmenlere Görev Verilmesi Özgür Genç Konya Eğitim İş


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
ahmet haydar     2018-07-07 tercihleri de mahalle bakkalı ile yaparlar artık lise ve ortaokul öğrencileri. Allahtan korkun yarım gün çalışan,okulda elini hiçbir şeye sürmeyen, nöbet tutmayan, derse girmeyen rehber öğretmenler, 2 ay tatil full ücret, bir işe yarayın, sizin çocuğunuz yok mu bu devlet sizi niye okutup maaş veriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
24 Kasım Dilencisi Öğretmenler!
24 Kasım Dilencisi Öğretmenler!
Ziya Selçuk, 2019 Yılı İçin Öngördüğü Değişiklikleri Açıkladı
Ziya Selçuk, 2019 Yılı İçin Öngördüğü Değişiklikleri Açıkladı