Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?


Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?

Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?

Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?
Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?

Disiplin Cezalarına İtiraz Süreci

657 rakamlı Devlet Memurları Yasasında 2011 senesinde 6111 rakamlı yasa ile farklılık yapılmıştır. Bu farklılıktan evvel misalin Mektep Müdürünün verdiği cezaya bir üst makama başka bir deyişle İlçe Ulusal Eğitim Müdürüne itiraz edilebiliyordu.

657 rakamlı kanunda; 6111 rakamlı yasa ile 2011 senesinde yapılan farklılıktan sonra itirazlar Disiplin Heyetlerine yapılmaktadır.

Disiplin Heyetleri yasada;

“Disiplin heyetleri ve disiplin amirleri:

Madde 134Farklı: 2/2/19812381/2 md.

Disiplin ve soruşturma işlerinde yasalarla verilen misyonları yapmak üzere Müessese merkezinde bir Yüksek Disiplin Heyeti ile her şehirde, bölge temeline göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve müessese merkezinde ayrıca Ulusal Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Heyeti bulunur.

Farklı: 12/2/19822670/38 md. Bu heyetlerin kuruluş, azalarının vazife süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin atama ve tespitinde uygulanacak temeller ile bunların yetki ve mesullükleri gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak idaremelikle düzenlenir.”

Biçiminde düzenlenmiştir.

İtiraza ait madde ise;

“İtiraz:

Madde 135Farklı: 13/2/20116111/113 md.

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin heyetine, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin heyetine itiraz edilebilir.

İtirazda zaman, kararın alakalıya bildiriyi tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları netleşir.

İtiraz mercileri, itiraz arzuhali ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı gevşetebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı yönetimsel yargı yoluna müracaat etilebilir.”

Biçimindedir.

Özetle ;

– Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezaları için itirazlar Disiplin Heyetine

– Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası için ise Yüksek Disiplin Heyetine

İtiraz edilmesi gerekir.

İtiraz arzuhali kapalı zarfta mektebeilk disiplin amirine verilerek silsile yoluyla gitmesi sağlanabileceği gibi disiplin heyetlerine de verilebilir..

İtiraz için gelen dosyalara disiplin heyetleri itirazı kabul ya da yalanlarlar. Disiplin heyetleri bu noktada ayrı bir ceza önerisinde bulunamazlar.

Şayet itiraz yalanlanırsa alakalıya bildiri edilir. Bu evreden sonra yeni bir itiraz merci yoktur. Ancak yargı yoluna müracaat etilebilir.

Şayet itiraz kabul edilirse karar ve dosya cezayı veren makama sevk edilir.

Cezayı veren makam “İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı gevşetebilir veya tamamen kaldırabilirler.”

Kararı gereği hafif olmak üzere yine başka bir ceza verebileceği gibi hiç ceza da vermeyebilir.

Yine ceza vermesi vaziyetinde;

Gerçek değinmemiz gereken mevzulardan birisi de budur. Amir bir alt cezayı verdiğinde birey hakkında yeni bir operasyon kuruluş edildiğinden yine 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz natürel ki yeniden disiplin heyetine yapılacaktır.

Devlet personel başkanlığının da fikri bu yöndedir.

Devlet Personel Başkanlığın görüş yazısında bu gidişat;

“Yukarıyada yer alan kararlar çerçevesinde, disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının Disiplin Heyetleri ve Yüksek Disiplin Heyetleri tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın rahatlatılarak verilmesi vaziyetinde, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin heyetine, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin heyetine yine itiraz edilebileceği değerlendirilmektedir.” Biçiminde açıklanmıştır.

Bu biçimde itiraz edilmesi ve itirazın yine disiplin kurulunca kabul edilmesi halinde karar ve dosya cezayı veren makama sevk edilir ve amir tarafından yeniden alakalı yasa maddesine göre operasyon yapılır.

Amirin yeniden cezayı tümden kaldırma yetkisi vardır.

İtiraz etmeden yargıya gidilebilir mi?

İtiraz etmeden de cezanın bildiriyi edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde yönetimsel duruşmalarına dava açılabilir. Başka Bir Deyişle dava açmak için itiraz koşul değildir.

İtiraz ettiğimiz halde ceza devam ediyorsa başka bir deyişle itiraz yalanlandı ise dava açma süresi itirazın red kararının bildiri edildiği tarihte başlar. Yalnız bu defa zaman 60 gün değil, itiraz süresi düşülerek hesaplanır.

Misalin ceza bildiri edildi ve biz 7 günlük zamanın 5.gününde itiraz ettiysek itirazın reddi halinde kalemtıraşımız dava için 60 değil 60-5=55 günümüz kalmış demektir.

Maksut BALMUK
(internethaberci.com)

disiplin cezası itiraz kınama aylıktan kesme uyarı disiplin kurulu itiraz uyarma Kademe İlerlemesinin Durdurulması


Facebook sayfamızı beğenerek eğitim gündemini daha hızlı takip edebilirsiniz.
Beğenmek için tıklayınız


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık okullar tatil mi?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık okullar tatil mi?
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar artacak?