MEB'den 47 Soruda TEOG Tercih Rehberi


MEB'den 47 Soruda TEOG Tercih Rehberi

Ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması kapsamında, tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen soru ve cevapları

MEB'den 47 Soruda TEOG Tercih Rehberi
MEB'den 47 Soruda TEOG Tercih Rehberi

 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI

SORULARLA TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

 

1. Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgiler(kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan/dal…) nasıl öğrenilebilir?

Okulların tanıtım bilgilerine e-okul.meb.gov.tr internet

adresinde yayımlanmış olan 2017 Yılı Ortaöğretim

Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih Listelerinden

ulaşılabilir.

 

2. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyurular nereden takip edilebilir?

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyulara

www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet

adresinden ulaşılabilir. Ayrıca bu süreçte yapılması

gereken işlemlerle ilgili tüm ortaokul müdürlüklerinden

bilgi alınabilir.

 

3. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları (YEP) hangi adresten öğrenilebilir?

Öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları,

www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet

adresinden öğrenilebilmektedir.

 

4. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarına (YEP) nasıl itiraz edilebilir?

Yerleştirmeye esas puanların açıklanmasından itibaren 10 (on)

gün içerisinde (10 Temmuz 2017 tarihine kadar) öğrenci velisi

tarafından öğrenci T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası,

Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden

herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL

(Yirmi TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir.

Daha sonra itirazın nedeninin yer aldığı dilekçe ve var ise gerekli

belgeler de eklenerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21‐06500

Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir. Bu

tarihten sonra gelen itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

5. Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci, herhangi bir güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlarve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt olmak isterse, bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?

Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, söz konusu

okullara 21 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt

yaptırabilecektir.

 

6. Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir mi?

Söz konusu liselere kayıt yaptıran öğrenciler, hem yerleştirme

işlemleri için hem de yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih

yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir

okula yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi

veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor

Programı/Projesi uygulayan anadolu imam hatip lisesindeki

kayıtları iptal olacaktır. Tercihleri doğrultusunda daha sonra

yerleştirildikleri okula kayıtları ise otomatik olarak yapılacaktır.

 

7. Yerleştirme işlemleri için tercihler ne zaman, hangi adresten yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 Temmuz 2017

tarihinden itibaren 24 Temmuz 2017 en geç saat

17:00’ye kadar e-okul.meb.gov.tr internet adresinden

veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu

müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler

mutlaka ortaokul veya imam hatip ortaokulu

müdürlüğüne onaylatılacaktır.

 

8. Tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartları nelerdir?

• 2016–2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip

ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ve Açık

Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

• Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını

taşımak,

• Yerleştirmeye esas puana (YEP) sahip olmak.

 

9. Tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik yapacak herhangi bir birim var mıdır?

Tercih işlemleri yapılırken öğrenci ve velilere destek

olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Türkiye genelinde 26.846 öğretmen görevlendirilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri

aracılığıyla bu öğretmenlerin görevli oldukları okullar

öğrenilerek tercih sürecinde rehberlik hizmeti

alınabilecektir.

 

10. Tercih edilecek okullar belirlenirken öğrenci ve velilerin yararlanabileceği bir tercih robotu var mıdır?

https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTE

RCIH/SNV08008.ASPX

internet adresinden tercih robotuna ulaşılabilmektedir.

 

11. Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihlerde en fazla kaç okul tercih edilebilir?

Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul

tercihinde bulunabilecektir.

 

12. Tercih listesi oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?

Tercih listesi oluşturulurken okulların tercih kodları,

öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan

tablolarında ifade edilen yüzdelik dilimi, yerleştirmeye

esas puanı dikkate alınmalıdır ve özellikle okulların

kontenjan durumları ve tanıtım bilgileri incelenmelidir.

 

13. Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih ettiği ve bu öğrencilerden sadece birinin yerleştirilebildiği bir durumda, hangi öğrenci öncelik hakkına sahip olur?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde,

ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi

hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı

puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği,

yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık

yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise

öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği

dikkate alınır.

 

14. Tercih sürecinde evden bireysel olarak tercih yapmak isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihler, e-okul.meb.gov.tr

internet adresinden bireysel olarak yapılabilecektir. Tercih

yapabilmek için, açılan tercih işlemleri ekranındaki «TERCİH

YAPMAK İSTİYORUM» butonu seçilecektir. Evden bireysel olarak

yapılan tercihler de mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam

hatip ortaokulu müdürlüğüne gidilerek elektronik ortamda

onaylatılacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda

onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul

müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası

okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

 

15. Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılmaması durumunda, öğrencinin tercih başvurusu kabul edilir mi?

Tercihler mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam

hatip ortaokulu müdürlüğü tarafından elektronik

ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü

düzeltme elektronik onaylama işleminden önce

yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin

tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci

tercih yapmamış sayılacaktır.

 

16. Tercih işlemlerini bireysel olarak yapamayan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan “Yerleştirme Tercih

Ön Çalışma Formu – Ek 1” doldurulup veli tarafından imzalanacak

ve herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu

müdürlüğüne teslim edilecektir. Okul müdürlüğü tercih

işlemlerini bu forma bağlı kalarak veli adına yapacaktır. Okul

müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih

formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile

veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve

diğer nüshası veliye verilecektir.

 

17. Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse ne zaman yapılabilir?

Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik

yapılmak istenirse, okul müdürlükleri tarafından

yapılacak olan elektronik onaylama işleminden önce

yapılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra

herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. Onaylama

işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemleri

tamamlanmış olacaktır.

 

18. Yurt dışından sınava giren öğrenciler tercih başvurularını nasıl yapacak?

Yurt dışından sınava giren öğrencilerden e-okul sistemine kayıtlı olanlar

e-okul.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine

tercihlerini onaylatacaktır. Tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma

imkânı olmayanlar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık

Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu

(Ek 2)’nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 24 Temmuz

2017 saat 17:00’ye kadar Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐06500

Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderecektir. Bu tarihten

sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana

gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 

19. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri tercih başvurularını nasıl yapacak?

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, Tercih ve Yerleştirme

Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı

Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek 2)’nu doldurup APS

veya dengi hızlı posta hizmeti ile 24 Temmuz 2017 saat 17:00’ye

kadar Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No

24‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine APS veya

dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. Postada meydana

gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 

20. Tercih başvurularının başladığı 14 Temmuz 2017 tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?

30 Haziran - 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında özel

okullara kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı

açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını

iptal ettirmeleri durumunda tercihte

bulunabileceklerdir. Bu öğrenciler okul değiştirmek

isterlerse bu işlem yerleştirmeye esas nakil döneminde,

nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

 

21. Tercih başvuruları başladıktan sonra özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler ne yapmalıdır?

Tercih işlemleri için e-okul.meb.gov.tr internet adresinden giriş

yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK

İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH

YAPMAYACAĞIM » butonları görülecektir. Özel okullara kayıt

yaptırmaya karar veren öğrenciler, «ÖZEL OKULA KAYIT

YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonunu

işaretleyecektir. Bu öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak

ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

 

22. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH

YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017

tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan

öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM»

butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017 tarihine kadar

herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrenci, bu tarihten

itibaren açık ortaöğretim kurumuna otomatik olarak kayıt

edilecektir.

 

23. Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler nasıl belirlenecektir?

Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler,

Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden

seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye

genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel

okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş

kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden

karşılayabileceklerdir.

 

24. Yerleştirme işlemleri yapılırken nelere dikkat edilecektir?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim

ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan

tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme

işlemleri;

• tercihleri doğrultusunda,

• okul kontenjanlarına göre,

• yerleştirmeye esas puan üstünlüğü esas alınarak

yapılacaktır.

 

25. Yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirme sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde

www. meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet

adreslerinde ilan edilecektir. T.C. kimlik numarası ve

doğum tarihiyle sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi

gönderilmeyecektir.

 

26. Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaktır?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim

görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup

kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin,

kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi

mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat

bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

 

27. Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Tercih yapmayan öğrenciler, açık öğretim kurumlarına

yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan

öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme

kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre

gerçekleştirilecektir.

 

28. Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim

kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı

olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve

yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine

göre gerçekleştirilecektir.

 

29. Yerleştirme sonuçlarına göre okulların boş kalan kontenjanları ne zaman ilan edilecektir?

Okulların boş kalan kontenjanları, 11 Ağustos 2017

tarihinde ilan edilecektir.

 

30. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için kimler tercih yapabilecektir?

Kayıtlı bulundukları okuldan başka bir okula geçmek

isteyen tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil

işlemleri için tercih yapabilecektir.

 

31. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları ne zaman yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,

• 14-18 Ağustos 2017,

• 21-25 Ağustos 2017,

• 28 Ağustos-6 Eylül 2017

tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

 

32. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları nasıl yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir

ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden

yapılabilecektir. Okul müdürlükleri tarafından elektronik

ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısı

alınacak, bunlar veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası

okulda saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.

 

33. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edilebilir?

Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her

birinde üç okul tercihi yapabilecek ve tercih yapılacak

okulda boş kontenjan şartı aranmayacaktır.

 

34. Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularını nasıl yapacaktır?

Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun

öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını Ölçme,

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî

internet sitesinde açılacak olan “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt

Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” aracılığıyla

yapacaktır. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

35. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri; yerleştirme takviminde belirtilen

tarihlerde, yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne

göre ve boş kontenjanlara merkezî olarak yapılacaktır.

 

36. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017

• 28 Ağustos 2017

• 8 Eylül 2017

tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan

edilecektir.

 

37. Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına hangi öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?

Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen

öğrenciler, istemeleri halinde millî eğitim

müdürlüklerinde kurulan il/ilçe öğrenci yerleştirme ve

nakil komisyonlarına tercih başvurusu yapabilecek ve

komisyonlar tarafından il/ilçe sınırları içindeki okullarda

boş kalan kontenjanlara yerleştirilebilecektir.

 

38. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları hangi tarihlerde tercih başvurusu alacaktır?

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları,

11-14 Eylül 2017 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.

 

39. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılan tercih başvurularında öğrenciler kaç okul tercih edebilir?

Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan

3 okul tercih edebilecektir.

 

40. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılan tercih başvurularına göre yerleştirme işlemlerini nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri; il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil

komisyonları tarafından, nakil mevzuatına göre, il/ilçe

sınırları içinde ve yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne

göre yapılacaktır.

 

41. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları

tarafından yapılan yerleştirme sonuçları, 15 Eylül 2017

tarihinde ilan edilecektir.

 

42. Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin yerleştirilmesi, geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve

işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate

alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve

teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki

ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi

geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil

komisyonu kararı ile sağlanacaktır.

 

43. Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim

okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemler

il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel

eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki

yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve

işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce

yapılacaktır.

 

44. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin özellikleri nelerdir?

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, bir meslek alanında pilot

uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programları uygulamak ve

faaliyet göstermek üzere açılan mesleki ve teknik Anadolu liseleridir.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek

alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin

temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri

eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki

gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi vb. konuları içeren en az

on yıl süreli iş birliği protokolleri yapılır.

Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program

uygulanır.

 

45. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tercih edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için tercih başvuruları

doğrudan okul müdürlüklerine yapılacaktır. Bu liselere kayıt

olmak isteyen öğrenciler, 3-13 Temmuz 2017 tarihlerinde ilgili

okul müdürlüklerine başvuracaklardır.

 

46. Yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin nereye başvurmaları gerekir?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran

öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek

isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul

müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise

il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile

birlikte 11-14 Eylül 2017 tarihleri saat 17.00’ye kadar

müracaat edeceklerdir.

 

47. Yatılılığa başvuran öğrenciler için sonuçlar ne zaman açıklanacaktır?

Yatılılığa yerleştirme sonuçları okul müdürlüklerince

15 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir

Kaynak: guncelegitim.com

lise yerleştirme lise tercih yerleştirme sonuçları

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
YSK Başkanı Sadi Güven'in Seçim Sonucu Açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven'in Seçim Sonucu Açıklaması
Son Durum: Cumhurbaşkanı Adaylarının Aldığı Oy Oranları
Son Durum: Cumhurbaşkanı Adaylarının Aldığı Oy Oranları