Memur güvencesi kalkıyor haberleri kabak tadı verdi


Memur güvencesi kalkıyor haberleri kabak tadı verdi

Memur güvencesi kalkıyor haberleri kabak tadı verdi. Basındaki memurlara sicil ve performans haberleri ciddiyetsiz. Yeni sicil sistemi değil, başarı değerlendirme sistemi öneriliyor. Ne terfiye yarayacak ne sürgüne yol açacak, ne de ekstra maaş verilecek. İşte BASK'ın konuyla ilgili değerlendirmesi:

Memur güvencesi kalkıyor haberleri kabak tadı verdi
Memur güvencesi kalkıyor haberleri kabak tadı verdi

21 Şubattan beri yazılı ve sosyal medyada “memur düşmanlığı” yeniden baş gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Mehmet Müezzinoğlu’nun bir TV kanalında yaptığı konuşmanın  aynı kanal tarafından verilen özetinden bir paragraf şöyle: “Bakan Müezzinoğlu, 657 Sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal gibi olmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Memurun kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirdiği kıdemle, birikimle bunu ölçmek doğru değil. Bunda da ısrarla güvence diyorsak kamu da beklediği hizmeti alamaz. Mesleklere göre 5 yılda bir kendini çek edebilen bir sistem olmalı" dedi. Gazeteler ve sosyal medya bunu “iş güvencesinin ortadan kaldırılması olarak yorumladı. Biz BASK “iş güvencesi” ifadesinin yanlış olduğunu ısrarla belirtiyoruz ve memur sendikalarının iş güvencesi ile memur güvencesi arasındaki farkı bilmekten aciz olduklarını vurguluyoruz. BASK olarak  saldırının “memur güvencesi”ne yapıldığını, basındaki kiralık kalemlerin aslında 19. yy. ABD’sindeki “yağma sistemi (the Spoils System)”ni getirmek istediklerinin farkındayız. Ardından Sn. Bakanın konuşması “güvence” kalkıyor şeklinde yorumlarla haberleştirilince  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin açıklaması 

“BAKANLIK TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU” başlığı ile basında yer buldu. Yanı Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanı tekzip etti. Açıklamanın basına yansıması  şöyle: “"Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak kamuoyunda oluşması muhtemel yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir" denilen açıklama şöyle devam etti:

AMİR, NOTUYLA BİRLİKTE GEREKÇESİNİ DE AÇIKLAYACAK - Hazırlanan başarı değerlendirme sistemiyle kamu personelinin çalışma güvencesi daha da güçlendirilmiştir. - Sistem tamamen açık ve şeffaftır. Amirlerce verilecek puanlar izleme formuna dayanacaktır ve gerekçeli olacaktır. - Planlama, geri bildirim ve değerleme aşamaları katılımcı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

MEMUR DA AMİRİNE NOT VERECEK - Astlar, en yakın üstleri tarafından değerlendirildiği gibi, üstler de en yakın astları tarafından değerlendirilecektir.

VATANDAŞ VE ARKADAŞ DA MEMURA NOT VERECEK - İş arkadaşları ve hizmetten yararlananlar da belirli ölçülerde değerlendirme sistemine dâhil edilmiştir.

MEMURUN KADERİ AMİRİN İKİ DUDAĞI ARASINDA DEĞİL - Dolayısıyla, öngörülen sistemde kamu görevlilerinin kaderi sadece amirlerin iki dudağı arasında değildir.

NOTU DÜŞÜK OLAN EĞİTİME ALINACAK - Hazırlanan Tasarıda, düşük başarı gösteren personel, öncelikle gelişim planları çerçevesinde hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Birincil amaç, başarısız personelin tespit edilen eksikliklerini eğitimle tamamlamaktır.

EĞİTİMDE BAŞARISIZ OLANIN GÖREVİ DEĞİŞECEK

Buna rağmen başarısız olmaya devam eden personel, başarılı olabileceği başka bir görevde veya görev yerinde değerlendirilecektir. Bu durum, hem ilgili personelin lehinedir, hem de kamu yararının gereğidir.

GÖREVLERİNE SON VERİLMEYECEK Devlet memurlarının görevlerine son verilmesi ise söz konusu değildir.

BAŞARI NOTU NE İŞE YARAYACAK?

Başarılı personelin bu durumu;

• Görevde yükselmelerinde,

• Görevleriyle ilgili kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, • Yurt dışı görevlendirmelerde

• İnsan kaynakları planlamasının diğer alanlarında değerlendirilecektir.

NOTU YÜKSEK OLANA EKSTRA MAAŞ YOK

Ayrıca, Devlet memurlarına yönelik herhangi bir performans ödemesi öngörülmemektedir.” Açıklama böyle.

BAKANDAN ÜSTÜ KAPALI YALANLAMA

Üstelik Bakanlık Web sitesinde 23 Şubat 2017 tarihli bir paylaşımda da şu haber yer aldı. “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i ağırladı. Müezzinoğlu, Reşat Moralı Toplantı Salonunda Kıbrıslı mevkidaşı ile birlikte Sosyal Güvenlik anlaşmasına imza attı, böylelikle iki ülke arasında bir anlaşma daha sağlandı. Törenin ardından ikili, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Müezzinoğlu, kamu çalışanı reformuna açıklık getirdi, “Devlet güvencesinin kalkması söz konusu değildir” dedi.

BASK NE DEMİŞTİ, BAKANLIK NE AÇIKLADI?

Görüldüğü gibi yeni bir şey yok. Sadece memur güvencesinin kaldırılmasına yönelik belirli kesimlerin talepleri var. Talep ve beklentileri yeni değil. O kesimlerin niyetlerini iyi biliyoruz. Oysa 1 Kasım genel seçimlerinin ardından başlayan süreçte “memur güvencesi”ne saldırılar başlamış, BASK olarak gereken cevabı vermiştik. BASK facebook  hesabından 25 Haziran, 11 Temmuz ve 3 Ekim tarihli paylaşımlarla memurları bilgilendirmiştik. Dahası, haber ve yorumlara kaynak gösterilen ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından alt çalışması yürütülen

BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ’ni de özetlemiştik. Söz konusu sistemdeki performans değerlendirmesinin de göstermelik olduğunu. Memurlara yeni bir şey getirmediğini de vurgulamıştık. Bu konudaki 3 Ekim 2016 tarihli son açıklamamızı tekrar yayımlıyoruz: BASINDAKİ MEMURLARA SİCİL HABERLERİ CİDDİYETSİZ. YENİ SİCİL SİSTEMİ DEĞİL, BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ÖNERİLİYOR. NE "TERFİ"YE YARIYACAK NE "SÜRGÜN"E YOL AÇACAK.

Basında haber sıkıntısı olduğunda “ASPARAGAS” yazılar gündeme gelir. Konu ile ilgisi olmayanların hezeyanları ya korku salmaya ya ümit dağıtmaya başlar. Yılbaşından buyana bu sicil veya performans sistemi ile ilgili basında defalarca haber yapıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu tekrar ısıtılarak servise kondu. BASK olarak 25 Haziran 2016 ve 11 Temmuz 2016 tarihlerinde gereken açıklamayı yapmıştık. O açıklamaları tekrar yayımlıyoruz.

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE, KALDIRILAN SİCİL SİSTEMİ YERİNE BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ GELİYOR

6111 sayılı Kanun ile kaldırılan sicil sistemi yerine “Başarı Değerlendirme Sistemi” geliyor. İşte size kısa bir özet: Devlet Personel Başkanlığı’nca başlatılan çalışmada; 6’şar aylık veya birer yıllık dönemler itibariyle personelin başarı, verimlilik ve gayretleri ile gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik olarak hedef, görev ve yetkinliklerinin, belirlenmiş ölçütler çerçevesinde ve belirli bir değerlendirici veya değerlendiriciler tarafından izlenerek değerlendirileceği süreçlerde memurların ve sözleşmeli personelin başarı değerlendirmesi belirlenecek. Bilindiği gibi 6111 sayılı torba kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110-122 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve “sicil” ifadesi Kanun metninden çıkarılmıştı. Kaldırılan eski sisteme göre sicil notu ortalaması 60’ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılıyordu. Ve üst üste 6 kez 90 puan üzeri sicil notu alanlara ise 1 kademe ilerlemesi verilmekteydi. Yeni sistem sözleşmeli personel için, başarı değerlendirmesi usul ve esaslarındaki değişiklik hariç herhangi bir değişiklik ön görmüyor. Yeni sistem personel için 4 aşamalı başarı düzeyi öngörüyor: (A) Düzeyi (90-100 puan arası) (B) Düzeyi (76-89 puan arası) (C) Düzeyi (60-75 puan arası) (D) Düzeyi (0-59 puan arası) Başarı değerlendirmesinde; personelin hedef, görev ve yetkinlikleri esas alınacak. Puanlamada yöneticiler için ( şube müdürü ve üzeri yönetici olarak değerlendiriliyor) puan ağırlığında; hedefler % 50, yetkinlikler % 45 ve vatandaş memnuniyeti % 5 olarak belirlenmiş. Hedef ve görev verilen diğer personelin başarı puanı ağırlığı için ise hedef % 35, görev % 30, yetkinlik % 30 ve vatandaş memnuniyeti % 5 olarak değerlendiriliyor. Değerlendirmeler için yöneticiler ve diğer personel için hazırlanmış soru formlarına verilecek cevaplara göre başarı puanı ve başarı düzeyi belirlenecek.

BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NE GETİRİYOR?

Başarı düzeyi sonucunda ise; sözleşmeli personelden A, B ve C düzeyinde başarı puanı alanlara, bulundukları görevin ücreti sırasıyla % 8, % 4 ve % 2 oranında fazlasıyla ödenecek. Memurlara gelince: Yıllık birbirini izleyen üç başarı değerlendirme döneminde başarı puanı A ve B düzeyinde olan personelin bu durumu; - Görevde yükselmelerinde, - Göreviyle ilgili kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, - Yer değiştirme uygulamalarında, - Yurt dışı görevlendirilmelerinde - İnsan kaynakları planlamasının diğer alanlarında esas alınacak. Yani,657 sayılı Kanuna tabi memurlar için herhangi bir değişiklik yada bir başka ifade ile hiçbir değişiklik olmayacak. Ne D alanlar SÜRGÜN edilecek, ne A, B, C alanlar TERFİ edecek. Hazırlanan genel yönetmeliğin çıkarılmasından sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının 2018 yılına kadar kendi yönetmeliklerini hazırlamaları öngörülüyor. Ve tabii, 2015 Yılı Programında 163 nolu tedbir çerçevesinde, kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanması öngörüldüğü için Devlet Personel Başkanlığı hazırlıklarını sürdürüyor. Napolyon’a atfedilen bir söz vardır” “Yapılmasını istemediğiniz şeyi komisyonlara havale ediniz!” Galiba zaman değişiyor, yönetim alışkanlıkları değişmiyor

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
''Öğretmenleri Toplumun En Saygın İnsanları Yapacağız''
''Öğretmenleri Toplumun En Saygın İnsanları Yapacağız''
Çocuklarımıza İyi İnsan Olmayı Öğretmek Öğretmenlerin Görevi Olmamalı
Çocuklarımıza İyi İnsan Olmayı Öğretmek Öğretmenlerin Görevi Olmamalı