Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz


Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz

Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz.

Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz
Öğretmenler hangi durumlarda nöbet tutmaz
28.11.1964 günlü ve 11868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin 61. maddesinin ilk halinde. “Meslekteki kıdemi 25 yılı aşmış bulunan öğretmenler, isterlerse, okul müdürüne yazı ile başvurarak nöbet tutmayabilirler.” hükmüne, yine aynı maddenin 18.11.1994 günlü ve 21822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik halinde “Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince , ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar.
 
Hizmet süreleri bayanlarda 20. erkekjerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez.
 
Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmüne yer verilirken, anılan Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve 31.7.2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 80. maddesinde, “(1) öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini.nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
 
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
 
a)  öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
 
b)  Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa, en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
 
c)  Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
 
ç) Nöbet görevi, ilk dersten otuz dakika önce başlar, son ders bitiminden on beş dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.
 
d)  Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
 
e)   Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” hükümleri getirilmiş; 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceğine ilişkin düzenlemeye ise yer verilmemiştir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 3.7.2002 günlü. 24804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 265. maddesinin 20.9.2008 günlü ve 27003 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan Yönetmelikle değişik (c) bendinde. “Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, istekleri halinde nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda, bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmü yer almaktadır.
 
Yine. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan, 27.8.2003 günlü ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 2.5.2006 günlü, 26156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik “Öğretmenlerin Nöbet Görevi” başlıklı 71. maddesinde, “Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20. erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez, ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
 
8.6.2004 günlü ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbetçi Öğretmen” başlıklı 21. maddesinde de. “Bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak gereksinim duyulduğunda, bu öğretmelere de nöbet görevi verilebilir.” hükmü yer almıştır.                              ;              I
 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gürültülü sınıfı susturmak için uzmanlardan 5 ipucu
Gürültülü sınıfı susturmak için uzmanlardan 5 ipucu
Bakanlık İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerde değişiklik yaptı
Bakanlık İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerde değişiklik yaptı